با توجه به واقع شدن نمایشگاه فیورکس در قلب شهرک صنعتی بهسازی و نزدیکی به شبکه بزرگراهی کشور و همینطور فرودگاه های مهراباد، امام خمینی و پیام امکان ویژه ای برای پذیرایی از خریداران و هیدت های تجاری ایرانی و خارجی در این مخل فراهم شده است.

بسیاری از برندهای مطرح صنایع چوبی و ساختمانی کشور تا کنون در این نمایشگاه حاضر شده اند و در فضای ساختمانی به مساحت 36000 متر مربع در شش طبقه فرصتی ویژه برای بازدید خریداران عمده، معماران و صاحبان پروژه ها فراهم شده است.

این نمایشگاه بزودی افتتاح خواهد شد.