نمایشگاه دائمی مبلمان، مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی (فورکس)  بزودی آماده پذیرش عموم علاقه مندان می باشد.